Sosyal Medya

Güncel Eğitim ve Bilgi Makaleleri

Liderlerin Pazarlama Taktikleri

2010 yılı pazarlama liderleri, en son eğilimleri kendi stratejileri içinde kullanabilmeyi başaran liderler arasından çıktı. Eski yılın planları üzerinde küçük değişiklikler yaparak yeni döneme uygulandığı klasik taktik artık geçmişte kaldı. Ekonomik krizin atlatılmasının ardından “normal” tanımı herkes adına farklılık gösterecek ve içinde bulunduğumuz yıl ise bu tanımı anlama çabası ile sürecek. Dünya çapındaki en büyük medya planlama network’leri arasında yer almakta olan OMD’nin EMEA Bölgesi Stratejik Gelişim Direktörü Neil Hurman, pazarlamanın kurallarının tüketici farklılaşması nedeni ile yeni baştan inşa edileceğini böyle ifade ediyor. Capital Dergisi Yılın En Başarılı 25 Pazarlama Yöneticisi araştırması ise bu tip bir seneyi takiben 10. kez gerçekleşmiş oldu.

1 – 2010’da Gerçekte “Değer” Satıldı

Dünyanın önde gelen yönetim danışmanlarından Jack Trout şöyle diyor: “Küresel olarak ortaya çıkan durgunluk ve değişen tüketici satın alma davranışları nedeni ile, değeri pazarlayabilmek 2010 yılında pazarlama alanında gerçekleşen en büyük eğilimdi.”

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen, Trout ile bu bakımdan aynı fikirde olduğunu ifade ediyor. Evirgen, müşteri memnuniyeti nosyonunun yerini bundan böyle müşteri tarafından algılanan değeri yönetme yaklaşımına bıraktığını, tüketicilerin asıl çabalarının satın alma arzusunda oldukları değeri en üst seviyeye çıkarmak olduğunu vurguluyor ve devam ediyor:  “Müşteriye gerçekte ne veriyorum?” ve “Bu müşteri tarafından ne kadar değerli bulunuyor?”, pazarlamacıların 2010 yılında cevabını en çok iredeledikleri sorular olarak öne çıktı. Tüketici tatmininin marka tarafından ne ölçüde sağlanabildiği, yakın çevresi tarafından onaylanma durumu ve sosyolojik ihtiyaçlar kendisini gösteriyor. Neticede, tatmini sağlayan olgular, ürün dışındaki bambaşka konulara kayıyor.

2 – Sosyal Medya Herkesi İçeriyor

2010 aynı zamanda sosyal medya üzerinden pazarlama yılı idi. Dijital saha uygulamaları yüksek artışlara sahne oldu. ABD’de bu tip alanlar bugün, reklam bütçelerinden  % 40 gibi bir oranda pay elde edebilmekte.  Türkiye’de ürünlerini dijital sahalarda ön plana çıkarmaya başlayan pazarlama idarecilerinin, markalarının internet ortamlarındaki yüzlerini tazelemek adına yeni atılımlar yapma çabası içersinde oldukları da, Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura tarfaından dile getiriliyor ve online pazarlama idarecilkerinin de pazarlama idarecileri arasına eklenmesi bu durumun bir göstergesi olarak işaret ediliyor.

Pazarlama gurusu Al Ries ise, Facebook, Twitter  ve Youtube’un her alanda mevzu bahis olduğunu ifade ediyor ve ekliyor: “ ‘Sosyal medya içerisinde yer almayan bir işletme başarısızdır’ inancı dünya çapında insanlar üzerinde oluşturulmuş durumda. Sosyal medyalar gittikçe daha da genişleyecek ve bu alanlarda henüz hiç bir marka yaratılmış durumda değil. Kanımca bu tür bir medya ortamı gereğinden fazla ilgiyi üzerine çekiyor ve bu durum pazarlamacıları sıkıntıya düşürecek.”

3 – Tüketici, Gücün Yeni Sahibi

GAP, 20 yıldır kullanmakta olduğu logoyu değiştirince markanın tüketicileri Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında ayağa kalkarak bu duruma karşı çıktılar. Böylesine bir baskıyı kaldıramayan firma, neticede eski logosunu kullanmaya devam etti.

2010 yılı, firmaların, dolayısı ile de markaların pazarlama metodları üzerinde tüketicilerin etki ettiği bir süreci de beraberinde getirmişti. Markalar konusunda beğendikleri, beğenmedikleri her şeyi sosyal medya sayfalarına derhal taşıma eğilimi gösteren bireylerin saysıı oldukça yüksek. Pazarlama stratejileri geliştirilirken temel alınan nokta “müşteri güveni” olarak saptandı. Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, mesaj aktarma yöntemlerinde de değişikliklerin meydana geldiğini vurguluyor. Değer yaratan markalar tüketicilerin gözünde öncelikli sıralarda yer alıyor. Bu durum, tüketicinin şeffaflık, güven ve fayda yaratan firmalar için adeta bir marka yüzüne dönüşmeye başlamasına neden oldu.

4 – Kontrolden Yoksun Medya

Tüm pazarlama uzmanları, pazarlamacıların 2011 yılında yoğunlaşacakları en dikkat çekici mevzunun, tüketici tarafından yaratılan ve kontrolü sağlanamayan medyanın kontrolünü sağlama güdüsü olacağı görüşündeler.

Herhangi tür bir ürün satın alacak olan tüketici, ürün ile ilgili olarak çok yönlü pek çok araştırma gerçekleştiriyor. Bu konuda da en büyük bilgiyi ona sağlayan ise, hızlı bilgi ulaşımı kolaylığı oluyor. Bu durumun ie sakıncası, erişmiş olduğu her bilginin doğruları yansıtmayabileceği ve yanlış yönlendirmeye sebep olabileceği. Bu sebeple Ahmet Pura, markaların rekabet ortamı içinde daha hızlı ve proaktif olmalarının şart olduğu bir senenin arefesinde olduğumuzu ifade ediyor.

Tüketici tarafından oluşturulan bu medya neticesinde pazarlamacıları oldukça güç zamanların beklediğine işaret eden Cüneyt Evirgen, müşteri şikayetlerinden yarar sağlayabilenlerin öne geçeceği kanaatinde olduğunu belirtiyor.

Pura, pazarlamacıların izle, izle, izle ve ugula stratejisinin en çok benimsemeleri gereken metod olduğunu söylüyor ve eklliyor: “Bir ürünü pazarlamacılar tarafından müşteriye satılması rutininden çok, bir ürünün tasarımını müşteriye yaptırma ya da müşteriye özel olarak tasarlama rutinine alıştığımız günler içinde yaşama devam ediyor olacağız.”

5 – Yeni Nesil Pazarlamacı

Uzmanların “yeni nesil” olarak tanımladıkları pazarlamacıda mevcut olması gerektiğini düşündükleri özellikler şu şekilde sıralanıyor; fark yaratma arzusunda olan, dürüst, analiz kabiliyeti yüksek, yeniliklere açık, girişimci, tarafsız, dinlemeyi bilen, geri bildirim almaya özen gösteren, sonuç odaklı, küçük hamlelerle başlayan,fakat her zaman büyük çaplı olarak düşünen lider nitelikte bir kişilik.

Küresel eğilimleri uygulamaya koyarken, yerel trendleri uyumlu bir şekilde harmanlama ve kontrolü elinde bulunduran tüketicileri  yönlendirebilme ve aynı zamanda onlarla arayı hoş tutabilme türünden yeteneklere haiz olmaları gerektiği; cesaret ile esneklik kavramlarının bu bakımdan anahtar nitelikteki iki kelime olduğu, Ahmet Pura’nın yeni nesil pazarlamacı tarifi içinde değinmiş olduğu öne çıkan diğer noktalar. Pazarlama Danışmanı Hakan Senbir, pazarlamanın bundan böyle organizasyonun tamamını ilgilendiren bir alan olduğununu ifade ederken, pazarlamanın topyekun bir savaş olduğunun günümüzde kabul görmüş bir gerçek olduğunun da altını çiziyor.

Yorum Yapılmamış

Beğenebileceğiniz benzer makaleler

REKLAMLAR
Kategoriler

×