Sosyal Medya

Güncel Eğitim ve Bilgi Makaleleri

Kültür ve Dil

Genel anlamıyla kültür, bir toplumun maddi ve manevi alanlarda ortaya koyduğu tüm eserlerdir. Toplumların yaşam biçimleri, gelenekleri ve görenekleri, kullandıkları araç gereçleri, inançları kültürü oluşturur.

Maddi ve manevi alanda üretilen eserler, gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır. Örneğin İslamiyet’ten önceki döneme ait savlar, sagular, koşuklar, Dede Korkut Hikâyeleri, Yunus Emre’nin şiirleri, dil sayesinde günümüze dek yaşamışlardır. Bu bakımdan dil, önemli bir kültür taşıyıcısıdır.

Bir toplumda yaşayan insanlar, evreni olduğu gibi değil, dillerinin kendilerine sunduğu biçimde algılamaktadır. Bu durum dillerin farklılığının nedenini de açıklamaktadır. Dil, insanların hayat karşısındaki davranış özelliğine göre biçimlenmektedir. Söz gelişi kültürümüzde erkek dişi ayrımı gözetilmemesi aynen Türkçeye yansımıştır. Bu da dili, kültürün yansıtıcı bir parçası durumuna getirmektedir. Dil kültürün en önemli öğesidir. Bir yandan kültürün bütün öğelerini dünden bugüne taşırken, diğer yandan da kültürü yaşatan insanların birbirinin kardeşleri, olduğu bilincini bilinçaltına yerleştirir. Aynı dili konuşan kişilerde ortak duygu ve düşünce oluşmaktadır. Böylece dil ulusal birlik ve beraberliğin de perçinleyicisi, sağlayıcısı konumuna gelmektedir. Dil kültür ilişkisi incelenirken belirtilmesi gereken bir nokta da dilin, kültürün yaratıcısı olması konusundadır. Sözlü ve yazılı bütün edebi ürünler, bilim ve sanat eserleri dil ile oluşturulmaktadır. Kültür ve uygarlık değişmeleri de yine dil ile yansımaktadır. Günümüzde, Batı uygarlığına özgü sözcüklerin dilimize girmesi bu yansımanın bir sonucudur.

Dille kültür arasında bu kadar sıkı bir ilişki varken, bu toprakları bizim yapan kültür, her bakımdan varlığını dile borçluyken, kültürü oluşturan, yayan, işleyen, taşıyan düzen dille kurulurken Türkçeden başka bir dille eğitim öğretime yeşil ışık yakmaya yönelik her türlü söz ve davranış ulusal birliğin çimentosu olan dili sulandırmak anlamına gelir.

 Kültür ve Dil

  • Kültür ve dil geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.
  • Kültür ve dilin bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında önemli bir payı vardır.
  • Dil, kültürün yaratıcısıdır.
  • Dil, bir milletin düşünce tarzını yansıtır.
  • Kültür ve uygarlık değişmeleri dille yansımaktadır.
  • Dile bakılarak bir milletin dünya görüşünün, inançlarının, töresinin, tarihinin, sanatının, kişiliğinin izlerine ait bilgilere ulaşılabilir.
  • Dil, insanların hayat karşısındaki davranış özelliğine göre biçimlenmektedir.
  • Bir toplumdaki insanlar, evreni olduğu gibi değil, dillerinin kendilerine sunduğu biçimde algılamaktadır.
Yorum Yapılmamış

Beğenebileceğiniz benzer makaleler

REKLAMLAR
Kategoriler

×