Sosyal Medya

Güncel Eğitim ve Bilgi Makaleleri

Erzurum’da Gezilecek Yerler

Erzurum’un bilinen ilk adı TheodosioPolis’ tir bunun nedenini Doğu Roma İmparatoru II.Theodosio’nin Erzurum’u, kendi sınırları içerisine eklemesine bağlayabiliriz. 415 tarihinde Theodosios’ un emrini verdiği Şark Orduları Kumandanı Anatolius tarafından kurulmuştur. Bugünkü Erzurum ise adını Erzen’in Selçuklular tarafından fethedilmesi sonucu halkın toprakların Anadolu’ya ait olduğunu belirtmek istemesi amacıyla, üzerine Rum kelimesi ilave edilerek Erzen al-Rum demesine bağlayabiliriz. Erzurum ve çevresi, Eski Tunç çağından itibaren yoğun siyasi olaylara tanıklık etmiştir. Bunun sebebi doğal savunma alanlarına sahip olması, önemli askeri ve ticari noktaların kavşağında yer alması, kötü ve soğuk iklim koşullarına rağmen tarıma ve bilhassa hayvancılığa olan elverişli olmasıdır.

Erzurum’a sahip olan milletler, devletler, uygarlıklar kendi isimlerinden geriye ne bıraktılar?
Erzurum Kalesi’nin ilk inşa tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte M.S 5. yüzyılın ilk yarısında Bizanslılar tarafından yaptırıldığı tahmini yürütülmektedir. Ayrıca Sasaniler, Asurlular, Persler, Romalılar, Araplar, Bizanslılar arasında sık sık el değiştirdiği bilinmektedir. Erzurum Kalesi 11. yüzyılda Türklerin hâkimiyeti altına girmiştir ve o dönemden bu yana Türk-İslam tarihine ait eserlerin yapımında etkili olmuştur.

Erzurum Kalesi içinde bulunan Tepsi Minare’ye Erzurumlular tarafından Saat Kulesi de denir. 12. yüzyılın ilk yarısında Muzaffer Gazi bin Ebü’l Kasım tarafından inşa ettirilmiştir. Ayrıca Tepsi Minare Büyük Selçuklu ve Karahanlılar’ın inşa şekillerini andıran en eski minarelere örnektir.
Şeyhler Medresesi ise Şeyhler mahallesinde bulunan Şeyhler Camiinin batısında yer alan ve aynı adla anılan medrese 1760 yılında Müftü Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. Şeyhler Medresesi’nde 11 öğrenci odası mevcuttur.

Kurşunlu (Fevziye) Medresesi, Mirza Mehmet Mahallesi’nde aynı adla anılan Kurşunlu Camii’nin bitişiğinde yer alan medresedir. 1700 yılında Erzurumlu Şeyhülislâm Feyzullah Efendi tarafından camii ile birlikte yaptırılmıştır. Medrese 13 öğrenci odasına sahiptir.
Kale Mescidi, iç kale içerisinde kalenin güney sur duvarlarına bitişik bir bölgede yer almaktadır. Düzgün kesme taşlarla inşa edilen mescidin kubbeli bölümü dıştan yüksektir. Saltuklular tarafından 12. yüzyılın ilk yarısında yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

Ahmediye Medresesi, Murat Paşa Mahalle’sinde, Murat Paşa Camii’nin doğusunda yer alan günümüzde halen camii olarak kullanılan ve 1310 yılında yaptırılan medresedir.

İspir Kalesi, İspir İlçesi’nin kuzeybatısında Çoruh Nehri’nin kıyısındadır. Yapım tarihi belli olmamakla beraber İlhanlılar döneminde inşa edildiği savunulmaktadır. Kalenin dış surları yıkılmıştır lakin iç surları sağlamdır.

Oltu Kalesi, Oltu Nehri kıyısında bulunan bir tepeye yapılmıştır. Yapım tarihi bilinmemektedir. İç surları gayet sağlamdır. Güneyinde ise ihtişamlı bir burcu vardır. Diğer kısımlar ise yıkılmıştır.

Tortum Kalesi, Tortum ilçesinden 14 km. uzakta bulunan Kale köyünde yapılmıştır. Yapım tarihi belli değildir. İç ve dış surları sağlamdır.

Gürcü Kapısı Camii, yapım tarihi tam olarak belli değildir lakin 17. Yüzyılın başlarında yeniçeri başı Kürkçü Ali Ağa tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

Yorum Yapılmamış

Beğenebileceğiniz benzer makaleler

REKLAMLAR
Kategoriler

Son Makaleler

bebekve oyun

Bebek ve Oyun
×