Sosyal Medya

Güncel Eğitim ve Bilgi Makaleleri
Archive for Temmuz, 2019
Hücre İskeleti Nedir Hangi Görevleri Üstlenmiştir?

Hücre İskeleti Nedir Hangi Görevleri Üstlenmiştir?

Hücre iskeleti: İskeletin hayvanlarda vücuda destek sağlayan yapı olduğunu bilirsiniz. Hücre iskeleti de hücreye destek sağlayan yapıların bütünüdür. Hücre iskeleti sayesinde hücre belirli bir şekle sahip olur,...

Yorum Yapılmamış
Sentriyollerin Yapısı Nasıldır

Sentriyollerin Yapısı Nasıldır

Sentrozom: Hayvan hücrelerinde, bazı ilkel bitkilerde ve birçok protista çekirdeğin yakınında sentrozom adı verilen bölge bulunur. Bu bölgede mikrotübüllerden oluşmuş ve birbirine dik konumda bulunan...

Yorum Yapılmamış
Kofulun Bitki ve Hayvan Hücrelerindeki Görevleri Nelerdir?

Kofulun Bitki ve Hayvan Hücrelerindeki Görevleri Nelerdir?

Koful Nedir:Kofullar hücrelere göre yapı ve işlev bakımından farklılık gösteren zarlı organellerdir.Hayvan hücrelerinde Kofullar genellikle maddelerin taşınması ve kısa sürelidepolanmasında görev yapar. Genellikle küçüktür sayıları...

Yorum Yapılmamış
Yaban Hayatının Korunması Neden önemlidir?

Yaban Hayatının Korunması Neden önemlidir?

Ağaçların kesilerek ormanların tahrip edilmesi ve orman yangınları da yaban hayatının ev sahibi ve dünyanın akciğeri olan ormanları her geçen gün daha da azaltmakta,...

Yorum Yapılmamış
Asidik ve Bazik Çözelti Nedir

Asidik ve Bazik Çözelti Nedir

Asitler ve bazlar suda çözündüklerinde kendilerini oluşturan iyonlara ayrılırlar. bir çözeltinin hidrojen iyonu derişimini artıran bileşikler asit olarak adlandırılır.

Asit adı verilen bileşikler suda çözündüğünde çözeltiye...

Yorum Yapılmamış
Harzemşahlar Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Harzemşahlar Devleti Hakkında Kısa Bilgi

HARZEMŞAHLAR (1097 – 1231)

* Büyük Selçukluların yıkılması üzerine, Orta Asya’da tam bağımsız hale gelerek Selçukluların kültürel mirası üzerinde kuruldular. Merkezi Gürgenç‘tir.

* 1218 yılında Otrar Olayı ile Moğol ticaret kervanındaki...

Yorum Yapılmamış
Safeviler Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Safeviler Devleti Hakkında Kısa Bilgi

SAFEVİLER (1502 – 1736

* Akkoyunluları 1502 yılında yıkan Şah İsmailtarafından Tebriz merkezli kurulan bir Türk İslam devletidir.

* Şah İsmail’in Anadolu‘da Şiiliği yaymaya çalışması, Yavuz Sultan Selim‘in İran Seferine çıkmasına ve Çaldıran Savaşı‘nda Şah İsmail’i...

Yorum Yapılmamış
Babürlüler Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Babürlüler Devleti Hakkında Kısa Bilgi

BABÜRLÜLER (1502 – 1858)

* Timur’un torunu olan Babür, 1526 yılında Hindistan’daki Delhi Sultanlığı‘nı yenerek Babürlüleri kurmuştur.

* Agra‘yı kendilerine başkent yapan Babürlüler zamanla bütün Hindistan topraklarına hakim olmuşlardır.

* 17. yüzyılda Safevilerle savaşan...

Yorum Yapılmamış
İlhanlılar Devleti Hakkında Kısa Bilgi

İlhanlılar Devleti Hakkında Kısa Bilgi

* Cengiz Han’ın torunu Hülagü tarafından İran’da kurulmuştur.

* İran, Irak ve Azerbaycan’a hakim olan Hülagü Han 1258‘de Abbasilere son vermiştir.

* İlhanlılar döneminde Hülagü han Meraga’da Nasırüddin Tusi’ye rasathane kurdurmuştur.

* Tebriz merkezli...

Yorum Yapılmamış
İnsanların Hangi Faaliyetleri Toprak Kirliliğine Yol Açar

İnsanların Hangi Faaliyetleri Toprak Kirliliğine Yol Açar

Yapılan araştırmalar bir yılda kişi başına 10-20 ton çöp meydana geldiğini göstermektedir. Toprağa bırakılan açıktaki çöplerde hastalık etkeni mikroorganizmalar üremekte ve çevreye yayılmaktadır. Aynı...

Yorum Yapılmamış

REKLAMLAR
Kategoriler

Son Makaleler

bebekve oyun

Bebek ve Oyun
×